Vennster Logo Vennster is a knowledge driven organization and pragmatic consultancy. After being part of Appoach Alliance, Vennster continues under its new name. Our single ambition is to improve your products and services by means of implementing and optimizing information services and business processes together with you as customer.

We realize your goals and ambitions by using our unique vision on the integrated network between people, business, and IT. We support this vision on cohesion by continuously providing knowledge and expertise from the various disciplines architecture, business process management, and user experience. Each with their own angle already valuable, but combined together able to realize all your opportunities and solve your challenges in balance and perfection: "Creating the value circle".Vennster is een kennisintensieve en praktijkgerichte dienstverlener met één ambitie: samen met u als klant verbeteren we uw dienstverlening door het inrichten en het optimaliseren van de informatievoorziening en bedrijfsprocessen. Nadat we onderdeel zijn geweest van Approach Alliance, gaat Vennster verder onder haar nieuwe naam.

Om onze ambitie voor de klant waar te maken onderscheiden wij ons door onze visie op de integrale samenhang tussen mens, business en IT als middel te gebruiken voor het realiseren van uw doelstellingen. We ondersteunen deze visie op samenhang door continu kennis te leveren vanuit disciplines die met hun eigen invalshoek dezelfde vraagstukken in samenhang oplossen: "Creating the value circle".
    blog  
VENNSTER | Postbus 31457 | 6503 CL Nijmegen | The Netherlands | info@vennster.nl